30 mei 2011

Spoeddebat over zorgbudget

De PvdA wil een spoeddebat over mogelijke kabinetsplannen om hard te snijden in het persoonsgebonden budget voor zorg en verpleging. Kamerlid Agnes Wolbert wil minister Edith Schippers (Volksgezondheid) ook in het mondelinge vragenuurtje op dinsdag aan de tand voelen.

,,Als de geruchten kloppen, dan is dit een regelrechte ramp voor mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van verpleging en verzorging. Zij zullen terug moeten naar de situatie dat er wekelijks acht à tien verschillende mensen van de thuiszorg komen helpen met hun persoonlijke verzorging'', zegt Wolbert.

Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is verbijsterd over de plannen. ,,Een heel domme bezuiniging'', meent ze. De maatregel komt volgens haar ,,rechtstreeks op het bordje van chronisch zieken. 40 procent van de mensen doet nu een beroep op een pgb omdat dit de enige manier is om zorg te kunnen krijgen. Daar zou het kabinet aan moeten werken in plaats van tevreden pgb-houders hun pgb af te pakken!"

Wolbert van de PvdA vreest dat mensen met een lichamelijke handicap niet meer op tijd op hun werk kunnen komen, omdat de thuiszorg nooit zeker op een vast tijdstip kan komen. ,,Voor ongeveer 40 procent van de budgethouders betekent dit dat de zorg ophoudt. Voor hen is er namelijk geen alternatief bij de 'gewone' instellingen.''

Ook de SP zal er alles aan doen om het kabinet ,,terug te fluiten'', aldus Kamerlid Renske Leijten.

depers.nl => 30 mei 2011

----------------------------------------------------------------------------------

• SP-Kamerlid Renske Leijten wil met spoed in debat over plannen van het kabinet om het persoonsgebonden budget (pgb) grotendeels af te schaffen. Vanochtend meldden diverse media dat er een plan op tafel ligt om van 9 op de 10 pgb-houders het budget af te pakken. Van de huidige 130.000 ouderen, langdurig zieken en gehandicapten met een pgb zouden er dan 13.000 overblijven. Leijten: ‘Dit is een ongekende aanslag op het recht op zorg. Mensen die afhankelijk zijn van een pgb zijn zich vanmorgen rotgeschrokken. Dit kunnen VVD, CDA en PVV toch niet maken?’

Renske Leijten: ‘In plaats van de reguliere zorg te verbeteren, heeft de politiek mensen massaal doorverwezen naar het pgb waarmee ze zelf hun zorg konden regelen. Nu is het kabinet zogenaamd geschrokken dat het pgb zo hard is gegroeid en men wil het mes erin zetten. Maar omdat veel mensen geen goed alternatief hebben, betekent het afpakken van hun pgb het afpakken van het recht op zorg. De enige manier om de groei van het pgb in te dammen, is de zorg in natura zo te organiseren dat deze aansluit op de werkelijke zorgbehoefte. Maar ook de zorg in natura wordt door deze regering verder afgebroken.’

Leijten wil het debat dinsdag houden en heeft de andere partijen gevraagd dit verzoek te steunen: ‘Ik roep iedereen die zich zorgen maakt ook op om dit vooral kenbaar te maken aan VVD, CDA en PVV. Handen af van het recht op zorg!

 

http://www.sp.nl/zorg/ => 30 mei 2011

Mijn reactie: Het wordt echt te zot voor woorden... Waar blijft onze zelfstandigheid!!! Willen ze mensen met een beperking aan het werk hebben en zo mee laten draaien in de maatschappij maar zonder die PGB kunnen de meeste geen zorg meer inschakelen op de werk plek. En kunnen jonge stellen niet meer samen wonen, want in een AWBZ instelling is in de meeste gevallen zo dat je niet mag samen wonen met valide of lopende partner. Ken jij mensen die PGB hebben en zo een gelukkig leven leiden ga dan naar persaldo.nl en doe je verhaal... Als we niks doen dan kan het nog wel eens einde verhaal zijn van de PGB... hopelijk kunnen ze de boel nog terug fluiten en anders vind ik dat ze zelf eens een maand zo moeten leven als mensen met lichamelijke beperking .

Gepost door BIANCA in Actueliteit | Commentaren (1)

Commentaren

Ik weet weinig van de nederlandse politiek maar dat is een kaakslag voor alle mindervaliden en zorgbehoevenden.

Gepost door: magda | 30 mei 2011

De commentaren zijn gesloten.